ANESTEZIOLOGJI

ANESTEZIOLOGJI

Ky Departament ofron shërbim 24/7 duke qenë në çdo moment dhe në kohë reale në shërbim të pacientëve.

Departamenti a anesteziologjisë është specifik dhe ofron shërbime anesteziologjike për të gjitha kirurgjitë që zhvillohen në spital.

BashkëpunimI dhe koordinimi maksimal me të gjithë mjekët e lëmive tjera, suksesi në trajtimin e pacentëve, minimizimi I komplikimeve, ulja e kohëzgjatjes së qëndrimit të pacientëve në spital dhe natyrisht edhe ulja e kostove për pacientët që kërkojnë shërbim tek ne, jane qëllimi jonë kryesorë!

Departamenti i Anesteziologjisë udhëhiqet nga mjeku kryesor Dr. Islam Krasniqi që është Specialist i Biokimisë Klinike.

Departamenti i Anesteziologjisë ka standardet më të larta me salla dhe teknikë të avancuar.

Mjekët e Anesteziologjisë:

Anesteziolog - Intenzivist

Dr. Islam Krasniqi

Teknike e anestezionit

Dritë Ahmeti