Bekim Shllaku

Bekim Shllaku

Menaxher Spitalor në Premium Hospital.

Biografia


Bekimi ka përvojë një dekadë në menaxhim dhe administrim spitalor. Profesionalizimi, përkushtimi dhe orientimi drejt ofrimit të ekspertizës së tij ndaj pacientit, me një çasje proaktive dhe të veçantë, e bëjnë Bekimin një personazh mjaft atraktiv dhe dukshëm të dalluar në këtë fushë të veprimit.

Në Premium Hospital, vjen për të sjellë eksperiencen e tij shumë-vjeçare në mbarëvajtjen administrative të spitalit dhe padyshim energjinë pozitive që perçon.

Shkathtësi efiçiente në planifikime të ndryshme në menaxhim spitalor.Merrni këshilla nga Staffi ynë në numrin +383 44 535 455