KARDIOLOGJI DHE KARDIOLOGJI INVAZIVE

Departamenti i kardiologjisë udhëhiqet nga specialisti ynë i kirurigjisë invazive:

Prof. Dr. Mahmut Çakmak

Dhe ekipës profesionale me teknologjinë më të fundit të kësaj lëmie.

SHËRBIMET:

– Vizitë Kardiologjike
– EKG me interpretim
– ECHO Kardiografi

1. Transtorakale
2. Ezofagale
3. Me kontrast

– Stress ECHO Kardiografia
– Holter EKG per 24h
– Tension Arterial për 24h
– Stress Test
– Ergometri
– Koronarografi
– Implantim i stenteve
– Implantim I Pacemaker-it

 

Mjekët e Kardiologjisë dhe Kardiologjisë Invazive:

Kardiolog Invaziv

Dr. Mahmut Çakmak