LABORATORI

ANALIZAT BIOKIMIKE

-HbA1c
-Acidi urik
-AST-O antistreptolizina
-RF-faktori reumatik
-Kreatinina
-Glukoza
-Proteinat totale
-Albuminet
-AST
-ALT
-Bilirubina totale
-Urea
-Kolesteroli total
-Trigliceridet
-LDL
-HDL
-LDH
-CK
-CK-MB
-GGT
-CRP
-CA 2+
-K +
-Na+
-TNT -Troponina
-D-DIMER

HEMOGRAMI

-WBC
-LYM %
-MID %
-GRA %
-LYM
-MID
-GRA
-HGB
-MCH
-MCHC
-RBC
-MCV
-RDW
-HCT
-PLT
MPV

HORMONET

-estradiol E2
-17 OH Progesteron
-FSH
-LH
-Prolaktina
-TSH
-F T3
-F T4
-Beta HCG

SEROLOGJIA

-HBsAg
-A-HCV
-A-HIV

ANALIZAT E URINËS

-Ngjyra e urinës
-Pamja ( kthjelltësia)
-Glukoza në urinë
-Bilirubina në urinë
-Ketonet në urinë
-Pesha specifike
-Gjaku në urinë
-pH e urinës
-Proteinat në urinë
-Urobilinogjeni
-Nitritet
-Leukocitet në urinë


-TNT –Troponina

Mjekët e Laboratorit:

Specialist i Biokimisë Klinike

Mr. Ph. Lulzim Behluli